Các tiện ích chung trên phần mềm

Previous Next

Các tiện ích chung trên phần mềm1. Thay đổi mật khẩu


2. Thay đổi email nhận thông báo từ NCC HĐĐT


3. Quên mật khẩu


4. Tìm kiếm hóa đơn


5. Ký hóa đơn hàng loạt


6. Chuyển đổi hóa đơn hàng loạt


7. Lưu trữ hóa đơn


8. In hàng loạt


9. Quản lý hóa đơn trên website


10. Cài đặt App ký

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator