Thay đổi mật khẩu

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép đổi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm để đáp ứng nhu cầu bảo mật của người dùng.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hệ thống => Thay đổi mật khẩu


Màn hình thay đổi mật khẩu hiển thị, Quý khách nhập thay đổi mật khẩu như sau:


CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator