Thay đổi email nhận thông báo từ NCC HĐĐT

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép đổi email nhận thông báo từ NCC HĐĐT.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hệ thống => Thay đổi mật khẩu / email


Màn hình thay đổi Email hiển thị, Quý khách nhập thông tin để thay đổi email nhận thông báo từ NCC HĐĐT như sau:

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily