Lưu trữ hóa đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép lưu trữ hàng loạt hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hỗ trợớc 2: Màn hình hỗ trợ hiển thị, Quý khách nhập thông tin tìm kiếm các hóa đơn cần lưu giữ hàng loạt


               (1) Chọn đơn vị phát hành

(2) Chọn ký hiệu hóa đơn

               (3) Chọn khoảng thời gian tìm các hóa đơn cần in hàng loạt

               (4) Nhập MST khách hàng: nếu cần lọc tìm hóa đơn theo Mã số thuế khách hàng

               (5) Check chọn "Chỉ các hóa đơn đã ký?" nếu cần lọc các hóa đơn đã ký ngược lại không check chọn

               (6) Nhấn nút "Load dữ liệu"ớc 3: Kết quả  danh sách hóa đơn phát hành cần tìm hiển thị, Quý khách có thể chọn hóa đơn cần lưu giữ hoặc nhấn "Chọn tất cả" nếu chọn tất cả hóa đơn. Tiếp tục nhấn nút "Lưu giữ" để  thực hiện lưu giữ các file hóa đơn về máy tính.ớc 4: Hộp thoại chọn thư mục máy tính cần lưu trữ file hóa đơn hiển thị, Quý khách chọn thư mục lưu trữ và nhấn "OK" dể thực hiện lưu trữ, ngược lại nhấn "Cancel"
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents