Chuyển đổi hóa đơn hàng loạt

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép thực hiện chuyển đổi hàng loạt hóa đơn điện tử cùng lúc.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hỗ trợớc 2: Màn hình hỗ trợ hiển thị, Quý khách nhập thông tin tìm kiếm các hóa đơn cần thực hiện chuyển đổi hàng loạt


               (1) Chọn đơn vị phát hành

(2) Chọn ký hiệu hóa đơn

               (3) Chọn khoảng thời gian tìm các hóa đơn cần in hàng loạt

               (4) Nhập MST khách hàng: nếu cần lọc tìm hóa đơn theo Mã số thuế khách hàng

               (5) Không check chọn "Chỉ các hóa đơn đã ký?"

               (6) Nhấn nút "Load dữ liệu"ớc 3: Kết quả  danh sách hóa đơn cần tìm hiển thị, Quý khách có thể chọn hóa đơn cần chuyển đổi hoặc nhấn "Chọn tất cả" nếu chọn tất cả hóa đơn. Tiếp tục check "Chuyển đổi hóa đơn giấy" và nhấn "Ký số" để  thực hiện chuyển đổi hàng loạt.Lưu ý (*): Trước khi thực hiện xóa bỏ hóa đơn, cắm token vào máy tính (nếu token được thiết lập tại máy chủ thì bỏ qua bước này)
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books