Ký hóa đơn hàng loạt

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép ký hàng loạt hóa đơn điện tử cùng lúc.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hỗ trợớc 2: Màn hình hỗ trợ hiển thị, Quý khách nhập thông tin tìm kiếm các hóa đơn cần thực hiện ký hàng loạt


               (1) Chọn đơn vị phát hành

(2) Chọn ký hiệu hóa đơn

               (3) Chọn khoảng thời gian tìm các hóa đơn cần ký hóa đơn hàng loạt

               (4) Nhập MST khách hàng: nếu cần lọc tìm hóa đơn theo Mã số thuế khách hàng

               (5) Không check chọn "Chỉ các hóa đơn đã ký?"

               (6) Nhấn nút "Load dữ liệu"ớc 3: Kết quả  danh sách hóa đơn cần tìm hiển thị, Quý khách có thể chọn hóa dơn cần ký hoặc nhấn "Chọn tất cả" nếu chọn tất cả hóa đơn.Quý khách có thể xem hóa đơn kiểm tra trước khi thực hiện ký hàng loạt bằng cách nhấn nút "Xem hóa đơn", màn hình Xem hóa đơn hiển thị như sau.Tiếp tục nhấn "Ký số" để  thực hiện ký hàng loạt.Lưu ý (*): Trước khi thực hiện xóa bỏ hóa đơn, cắm token vào máy tính (nếu token được thiết lập tại máy chủ thì bỏ qua bước này)CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation