Tìm kiếm hóa đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung

       

       Tìm kiếm hóa đơn.


2. Các bước thực hiện


Tại màn hình hóa đơn điện tử, chọn tab “Danh sách tìm kiếm”.Hiển thị màn hình tìm kiếm hóa đơn, Quý khách nhập thông tin hóa đơn cần tìm như:

Ví dụ: Tìm hóa đơn có ký hiệu AA/19E, ngày hóa đơn trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2020 đến ngày 10/03/2020


Kết quả danh sách hóa đơn cần tìm hiển thị, tiếp tục Double click vào một hóa đơn để xem thông tin chi tiết hóa đơn.Hóa đơn cần tìm hiển thị như hình bên dưới:

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator