In hàng loạt

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép In hàng loạt hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Hỗ trợớc 2: Màn hình hỗ trợ hiển thị, Quý khách nhập thông tin tìm kiếm các hóa đơn cần in hàng loạt


               (1) Chọn đơn vị phát hành

(2) Chọn ký hiệu hóa đơn

               (3) Chọn khoảng thời gian tìm các hóa đơn cần in hàng loạt

               (4) Nhập MST khách hàng: nếu cần lọc tìm hóa đơn theo Mã số thuế khách hàng

               (5) Check chọn "Chỉ các hóa đơn đã ký?" nếu cần lọc các hóa đơn đã ký ngược lại không check chọn

               (6) Nhấn nút "Load dữ liệu"ớc 3: Kết quả danh sách hóa đơn cần tìm hiển thị, Quý khách có thể chọn hóa dơn cần in hoặc nhấn "Chọn tất cả" nếu chọn tất cả hóa đơn. Tiếp tục nhấn nút "Xem hóa đơn" để  thực hiện In hóa đơn.ớc 4: Màn hình xem hóa đơn hiển thị, Quý khách nhấn "In" dể thực hiện in hàng loạt, ngược lại nhấn "Đóng"
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor