Hàng hóa, dịch vụ

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn khai báo danh sách hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Danh mục => Sản phẩm, Dịch vụ => Sản phẩm, Dịch vụớc 2: Tạo nhóm Sản phẩm, Dịch vụ

Màn hình Sản phẩm, Dịch vụ hiển thị. Chọn nhóm SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (1) => Click nút “Edit Group” (2) để thêm nhóm Sản phẩm, Dịch vụ con.Màn hình nhóm Sản phẩm, Dịch vụ con hiển thị, Quý khách nhấn nút “Add”.
ớc 3: Thêm sản phẩm, dịch vụ vào nhóm

Sau khi thêm nhóm sản phẩm con thành công, để thêm sản phẩm/dịch vụ vào nhóm Quý khách thực hiện theo 2 cách như sau:


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp thông tin từng sản phẩm tại form thêm sản phẩm


Quý khách click vào nhóm sản phẩm, dịch vụ con vừa tạo và nhấn Edit” để thêm sản phẩm, dịch vụ vào nhóm.Thực hiện nhập thông tin sản phẩm, dịch vụ trên Màn hình quản lý sản phẩm/dịch vụ.
Cách 2: Nhập sản phẩm/dịch vụ từ file Excel


Quý khách click vào nhóm sản phẩm con vừa tạo và nhấn Import”.
       Màn hình Import danh mục sản phẩm/dịch vụ từ file Excel hiển thị, Quý khách click “Lấy file mẫu” theo template chuẩn của hệ thống lưu về máy.Quý khách nhập thông tin sản phẩm/dịch vụ vào file excel đã tải về máy theo cấu trúc và định dạng như hình bên dưới       Quý khách cũng có thể biết rõ hơn ý nghĩa từng cột xem mô tả tại sheet “2_Mota_DuLieuMau”       Sau khi nhập danh mục sản phẩm/dịch vụ vào file excel hoàn tất, để import file Excel vào hệ thống, tại màn hình Import danh mục sản phẩm từ file Excel Quý khách click “Chọn file” => Hiện thị hộp thoại, chọn file Excel danh mục sản phẩm => click “Open” đề bắt đầu import dữ liệu sản phẩm vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”Dữ liệu sản phẩm/dịch vụ từ file Ecxel hiển thị, nhấn nút “Xác nhận” để lưu thông tin sản phẩm vào hệ thống.
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator