Các bước bắt đầu sử dụng

Previous Next

Các bước bắt đầu sử dụng


Để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm Evat cần thực hiện các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm


Bước 2: Thiết lập chữ ký số


Bước 3: Thiết lập Email gửi hóa đơn


Bước 4: Khai báo danh mục

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad