Thiết lập chữ ký số

Parent Previous Next

1. Nội dung


Hướng dẫn cách thiết lập chữ ký số  vào phần mềm Hóa đơn điện tử.        


2. Các bước thực hiện


Trước khi thiết lập chữ ký số trên phần mềm HĐĐT, Quý khách cần cài chữ ký số vào máy tính trước (liên hệ nhà cung cấp chữ ký số đớng dẫn), có hai cách để cài đặt (tuỳ vào doanh nghiệp muốn sử dụng):


Cách 1:  Sử dụng thiết bị phần cứng như USB token, mỗi lần ký điện tử cần phải kiểm tra cắm vào máy tính và có nhập mã pin token.


Cách 2:  Sử dụng phần mềm như P12, Khi ký thì không cần kiểm tra cắm vào máy tính và không cần nhập mã pin => không bị hư, không sợ bị lạc mất


Lưu ý: Mỗi công ty chỉ cần thiết lập chữ ký số 1 lần, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin chữ ký số tại server. Các máy khác cài mới để sử dụng phần mềm HĐĐT, vẫn có thể cắm token và thực hiện ký hóa đơn bình thường mà không cần thiết lập lại chữ ký số.


ớc 1: Vào menu Nghiệp vụ => Thông tin cty, chi nhánh


Màn hình Thông tin công ty chi nhánh hiển thị, click nút “Thiết Lập Chữ Ký Số”ớc 2: Chọn token

Tại Màn hình Thiết lập chữ ký số click nút “Add”Tiếp tục click nút “Chọn Token”Hiển thị hộp thoại danh sách thông tin chữ ký số, chọn token đúng MST công ty đang thiết lập và nhấn nút “Xác nhận”, ngược lại nhấn “Đóng”.ớc 3: Check ô “Kích hoạt sử dụng Token đ ký hoá đơn?” và nhấn nút “Save” để hoàn tất quá trình kích hoạt token.Lưu ý:  Trường hợp báo lỗi không Lưu đưc, nguyên nhân thưng do chưa cài đặt chữ ký số, chưa cắm hoặc cắm sai chữ ký.CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation