Đăng nhập vào phần mềm

Parent Previous Next

1. Nội dung

       

       Hướng dẫn cách đăng nhập vào phần mềm HĐĐT để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


Để chạy phần mềm HĐĐT, Quý khách double click vào icon WININVOICE  trên màn hình Desktop.Hiện thị hộp thoại kiểm tra tính năng mới, hệ thống tự động download file và cập nhật phần mềm trên máy Quý khách khi có cập nhật tính năng mới từ Nhà cung cấp HĐĐT. Trường hợp không có cập nhật mới hệ thống sẽ hiển thị màn hình Đăng nhập đ Quý khách đăng nhập vào Phần mềm.


Hệ thống tự động cập nhật khi có cập nhật mới từ nhà phát hành.Màn hình Đăng nhập hiển thị, Quý khách nhập tài khoản và mật khẩu, chọn dữ liệu truy cập công ty của Quý khách và click Đăng nhập” để vào phần mềm WININVOICE.Đăng nhập phần mềm thành công, giao diện màn hình chính hiển thị có đy đủ menu/chức năng với quyền quản lý hóa đơn của Quý khách.
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator