Khách hàng

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn khai báo danh sách khách hàng, phục vụ cho việc lập và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Danh mục => Khách hàng, Nhà cung cấpớc 2: Tạo nhóm khách hàng

Màn hình Khách hàng, Nhà cung cấp hiển thị. Click chọn nhóm KHÁCH HÀNG (1) => Click nút “Edit Group” (2) để thêm nhóm khách hàng con.


Màn hình nhóm Khách hàng con hiển thị, Quý khách nhấn nút “Add”.       ớc 3: Thêm khách hàng vào nhóm

Sau khi thêm nhóm khách hàng con thành công, để thêm khách hang vào nhóm Quý khách thực hiện theo 2 cách như sau:


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp thông tin từng khách hang tại form thêm khách hàng


Quý khách click vào nhóm khách hàng con vừa tạo và nhấn Add” để thêm khách hàng vào nhóm.
Màn hình Nhập Khách hàng hiển thị, Quý khách nhấn nút “Add”.


Quý khách nhập thông tin tại:


Lưu khách hàng thành công, Quý khách đóng màn hình nhập khách hàng và quay lại màn hình quản lý khách hàng sẽ thấy khách hàng vừa tạo.
Cách 2: Nhập khách hang từ file Excel


Quý khách click vào nhóm khách hàng con vừa tạo và nhấn Import”.       

       Màn hình Import danh mục Khách hàng từ file Excel hiển thị, Quý khách click “Lấy file mẫu” theo template chuẩn của hệ thống lưu về máy.Quý khách nhập thông tin khách hàng vào file excel đã tải về máy theo cấu trúc và định dạng như hình bên dưới       Quý khách cũng có thể biết rõ hơn ý nghĩa từng cột xem mô tả tại sheet “2_Mota_DuLieuMau”       Sau khi nhập danh mục khách hang vào file excel hoàn tất, để import file Excel vào hệ thống, tại màn hình Import danh mục Khách hàng từ file Excel Quý khách click “Chọn file” => Hiện thị hộp thoại, chọn file Excel danh mục khách hang => click “Open” đề bắt đầu import dữ liệu khách hàng vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”Dữ liệu khách hàng từ file Ecxel hiển thị, nhấn nút “Xác nhận” đlưu thông tin khách hàng vào hệ thống

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents