Xoá/huỷ hoá đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn huỷ/xoá bỏ hoá đơn trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện (Lưu ý cắm chữ ký số trước khi xoá)


ớc 1: Bấm xem hoá đơn.ớc 2: Bấm vào nút xoá bỏ hoá đơn


ớc 3: Nhập ghi chú nếu có và bấm xoá hoá đơn


Hóa đơn xóa bỏ thành công sẽ chuyển thành trạng thái “Hóa đơn đã xóa”
Bước 4:  Lập biên bản Hủy hóa đơn.


              Xem hướng dẫn lập biên bản tại link Lập biên bản


Bước 5: Lập thông báo sai sót.


      Cách 1: Tạo tự động.


              Sau khi nhấn xóa hóa đơn, hệ thống hiện thị thông báo " TẠO THÔNG BÁO SAI SÓT HĐĐT"
Nhấn "Yes" để hệ thống tự động. Sau đó hệ thống sẽ chuyển đến màn hình thông báo sai sót


Quý khách vui lòng kiềm tra lại nội dung thông báo, nhấn " Yes " để nộp thông báo lên thuế.
Cách 2: Tạo thủ côngCÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks