Thông báo sai sót (04/SS)

Parent Previous Next

ỚNG DẪN GỬI THÔNG BÁO HOÁ ĐƠN SAI SÓT CHO CƠ QUAN THU


ớc 1: Đăng nhập vào phần mềm WINIVOICE


ớc 2: Tại giao diện trang chủ của phần mềm chọn “T.BÁO HĐ SAI SÓT

ớc 3: Màn hình hiện lên giao diện như bên dưi đây, ti đây chọn “TẠO T.BÁO

       


ớc 4: Màn hình chuyển sang giao diện bao gồm các thông tin được thể hiện bên dưới, tại đây chọn vào “THÊM HOÁ ĐƠNớc 5: Tại giao diện bên dưới chọn “Mẫu hoá đơn” rồi sau đó bấm vào nút “LOAD danh sách (F3)ớc 6: Màn hình hiện lên các hoá đơn, ti đây click chn vào “        ”  hoá đơn sai sót, sau đó nhấn vào mục        phía cuối màn hình.


ớc 7: Tại giao diện bên dưới nhấn chọn vào tính chất và nhập lý do tương ứng vào ô “T.CHẤT” và “Lý do” sau đó chọn vàoớc 8: Lưu + ký số và nộp lên CQT

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor