Xóa bỏ hóa đơn

Parent Previous Next

1. Nội dung


Dành cho trường hợp hóa đơn đã phát hành nhưng chưa kê khai thuế, có sự sai sót và muốn Xóa bỏ hóa đơn


2. Xem phim hướng dẫn


       


3. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Nghiệp vụ => Lập hóa đơn bán hàngớc 2: Tìm hóa đơn đã phát hành muốn xóa bỏ, sau đó nhấn “Xem Hóa Đơn”ớc 3: Tại màn hình xem hóa đơn, nhấn “Xóa HĐ”.Lưu ý (*): Trước khi thực hiện xóa bỏ hóa đơn, cắm token vào máy tính (nếu token được thiết lập tại máy chủ thì bỏ qua bước này)


Hộp thoại nhập nội dung ghi chú nội bộ (nếu có) và nhấn “Xác nhận”Hóa đơn xóa bỏ thành công sẽ chuyển thành trạng thái “Hóa đơn đã xóa”ớc 4:  Lập biên bản Hủy hóa đơn.


               Xem hướng dẫn lập biên bản tại link Lập biên bản

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation