Lập hóa đơn thay thế

Parent Previous Next

1. Nội dung


Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.


Lưu ýTrường hợp hóa đơn giy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì cũng có thể lập đưc hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót đó.


2. Xem phim hướng dẫn
3. Các bước thực hiệnớc 1: Lập và phát hành hóa đơn thay thế.


Vào menu Nghiệp vụ => Lập hóa đơn bán hàngTại màn hình Lập hóa đơn bán hàng Quý khách nhấn nút “Add”.
 (1)  Chọn nghiệp vụ “Thay thế”


                       (2)  Chọn hóa đơn bị thay thế, hệ thống tự động lấy tất cả thông tin hóa đơn bị thay thế, Quý khách thực hiện chỉnh sửa lại thông tin cần xuất mới thay thế.


                       (3)  Nhấn “Save”.ớc 2: Ký hóa đơn thay thế.


Việc phát hành hóa đơn thay thế tương t như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin “ Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn điện tử Mẫu số: ...., ký hiệu: …., số: .…, Ngày: ……”- Sau thực hiện ký hóa đơn thay thế, hệ thống tự động ký xóa bỏ tờ hóa đơn cũ.Lưu ý (*): Không thực hiện thay thế được với những hóa đơn “Bị xóa bỏ” hay “Bị điều chỉnh”.


ớc 3:  Lập biên bản Thay thế hóa đơn.


               Xem hướng dẫn lập biên bản tại link Lập biên bảnCÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy