Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

Parent Previous Next

1. Nội dung


Cho phép chuyển đi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng đchứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường hoặc lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo thuế.


2. Xem phim hướng dẫn


       


3. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Nghiệp vụ => Lập hóa đơn bán hàngớc 2: Tìm hóa đơn đã phát hành muốn chuyển thành chứng từ giấy, sau đó nhấn “Xem Hóa Đơn”ớc 3: Tại màn hình xem hóa đơn, nhấn “HĐ Giấy”.Lưu ý (*): Trước khi thực hiện chuyển đổi chứng từ giấy, cắm token vào máy tính (nếu token được thiết lập tại máy chủ thì bỏ qua bước này).


Hộp thoại nhập nội dung ghi chú nội bộ (nếu có) và nhấn “Xác nhận”
Chuyển đổi thành công, thông tin hóa đơn được giữ nguyên, hiển thị thêm dòng text “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”. Quý khách nhấn “In” để in chứng từ giấy.Lưu ý (*): Mỗi hóa đơn ch được chuyển đổi 1 lần.CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents