Gửi hóa đơn cho khách hàng

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép gửi thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cho khách hàng qua email, khách hàng sẽ nhận hóa đơn một cách nhanh chóng.


2. Xem phim hướng dẫn
3. Các bước thực hiện


Trường hợp khi thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử, Kế toán không nhập email người mua thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng cách sau:Vào menu Nghiệp vụ => Lập hóa đơn bán hàngTại màn hình Lập hóa đơn bán hàng, Quý khách nhấn nút “EMAIL”.Hiển thị hộp thoại Gửi mail, nhập danh sách email cần gửi hóa đơn, nhấn "OK" để thực hiện gửi hóa đơn điện tử.Lưu ý: Có thề gửi danh sách nhiều email cùng lúc, mỗi email cách nhau bởi dấu phẩy  “,”  hoặc dấu chấm phẩy;.Gởi thành công, hệ thống sẽ thông báo "Đã gửi mail cho khách hàng":Ngược lại,  gởi mail không thành công, hệ thống sẽ thông báo như sau:

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents