Cấu hình mail đính kèm

Parent Previous Next

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH FILE ĐÍNH KÈM KHI GỬI MAIL


I. THIẾT LẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG PHẦN MỀM


Bước 1: Chọn menu thông tin công ty, chi nhánhBước 2: Chọn thiết lập phát hành hoá đơn điện tửBước 3: Chọn thiết lập mẫuBước 4: Chọn điều chỉnh cấu hình gửi mail
Bước 5: Cấu hình mail và chọn option file đính kèm -> Save điều chỉnh cấu hình


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle