Cài đặt app ký

Parent Previous Next

1. Nội dung


Hướng dẫn cài App ký.        


2. Các bước thực hiệnớc 1: Truy cập link http://wininvoice.vn/, vào menu Hỗ trợ => Tải App kýHoặc trên giao diện quản lý hóa đơn vào menu Hỗ trợ => Tải app kýớc 2: Double click vào file cài đặtHiển thị màn hình cài đặt công cụ ký hóa đơn, chọn thư mục cài đặt và click "Next >" (1) để bắt đầu quá trình cài đặt.Check chọn "Create a desktop shortcut" và click "Next >" (2).Nhấn "Install" (3) để xác nhận và tiếp tục quá trình cài đặt.Tiếp tục nhấn "Next"  (4).Sau khi xác nhận xong ở bước trên, Quý khách vui lòng chờ ít phút để hệ thống cài đặt.Nhấn "Finish" để hoán tất quá trình cài đặt.

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation