Thống kê và báo cáo

Parent Previous Next


1. Nội dung


       Hướng dẫn khách hàng xem báo cáo hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


Vào menu Báo cáo quản lý => Báo cáo.


Màn hình danh sách các báo cáo hiển thị như sau:
Quý khách chọn các điều kiện lọc ở khoanh vùng 1” và nhấn nút “Xem” (2), cũng có thể xuất dữ liệu file excel bằng cách click “Xuất excel”(3) trên màn hình báo cáo.


Quý khách chọn các “điều kiện lọc ở khoanh vùng 1”  và bấm XEM BÁO CÁO” (2), cũng có thể xuất dữ liệu ra file XML để nộp lên hệ thống HTTK chỉ cần click XUẤT FILE

XML trên màn hình báo cáo.
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator