Import hóa đơn chiết khấu

Parent Previous Next

IMPORT HÓA ĐƠN CHIẾC KHẤU

PHẦN I: Chuẩn bị dữ liệu

1/ Phần Master của hóa đơn (Các diển giải cần lưu ý):

(Template đính kèm)  


2/ Phần Details (Các diễn giải cần lưu ý):

2.1 Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàng

MasterDetails2.2 Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu không có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàng

Master


Details

PHẦN II: Import

B1/ Login vào UAT của WT

User: hoadonwin9 / Pasword: hoadonwin9CMB2/ Chọn chức năng lp Hóa đơnB2.1 Màn hình lập hóa đơn xuất hiện , thưc hin hướng dẫn theo hìnhB2.2 Màn Import hóa đơn xuất hiện , thưc hin hướng dẫn theo hình

B2.2.1 Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngB2.2.2 Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu không có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngB2.3 Chọn file dữ liệu để ra lệnh Import (thưc hin hướng dẫn theo hình)B2.4 Dữ liệu để Import hiện ra để User kiểm tra trước khi Import (thưc hin hướng dẫn theo hình)B2.5 Hoàn thành hóa đơn (thưc hin hướng dẫn theo hình)

Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngĐối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu Không có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngB2.6 Xem IN & Ký hóa đơn (thưc hin hướng dẫn theo hình)

Đối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngĐối với hóa đơn chỉ có 1 dòng Chiết khấu Không có kèm ghi chú là danh sách các hóa đơn cùng thuế suất liên quan đến khách hàngB3: XML truyền nhận hóa đơn lên CQT

Theo cuộc họp xác nhận kỹ thuật dữ liệu truyền nhận hóa đơn lên CQT với Team Thuế của Marico, Wintech thực hiện giải pháp hóa đơn theo quy định:

       


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator