Thiết lập chữ ký số

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn cách thiết lập chữ ký số


2. Các bước thực hiện        


Trước khi thiết lập chữ ký số trên phần mềm HĐĐT, Quý khách cần cài chữ ký số vào máy tính trước (liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để hướng dẫn), có hai cách để cài đặt (tuỳ vào doanh nghiệp muốn sử dụng):Cách 1:  Sử dụng thiết bị phần cứng như USB token, mỗi lần ký điện tử cần phải kiểm tra cắm vào máy tính và có nhập mã pin token.Cách 2:  Sử dụng phần mềm như P12, Khi ký thì không cần kiểm tra cắm vào máy tính và không cần nhập mã pin => không bị hư, không sợ bị lạc mấtLưu ý:

- Mỗi công ty chỉ cần thiết lập chữ ký số 1 lần, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin chữ ký số tại server. Các máy khác cài mới để sử dụng phần mềm HĐĐT, vẫn có thể cắm token và thực hiện ký hóa đơn bình thường mà không cần thiết lập lại chữ ký số.


- Chỉ có user Admin mới có quyền thiết lập chữ ký sốớc 1: Vào menu Hệ thống => Cấu hình token chữ ký sốớc 2: Chọn token

       

       Tại Màn hình Thiết lập chữ ký số click nút “Thêm Token”Quý khách kiểm tra cắm chữ lý số vào máy và nhấn "OK" để tiếp tục, ngược lại nhấn "Cancel"               Hiển thị thông báo “Mở ký số?” => Nhấn “Mở Ký số” để thực hiện thiết lập, ngược lại nhấn “Hủy”                Hộp thoại danh sách thông tin chữ ký số hiển thị, chọn token đúng MST công ty đang thiết lập và nhấn nút “Chọn”, ngược lại nhấn “Đóng”.

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents