Khách hàng

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn khai báo danh sách khách hàng.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Danh mục => Danh mục khách hàngớc 2: Thêm khách hàng, Quý khách thực hiện theo 2 cách như sau:


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp thông tin từng khách hàng


Tại màn hình danh mục khách hàng, Quý khách click click nút “Thêm khách hàng” để thêm khách hàng.Màn hình Thêm/sửa khách hàng hiển thị, Quý khách nhập thông tin khách hàng:Lưu khách hàng thành công, đóng màn hình thêm khách hàng và quay lại màn hình danh mục khách hàng sẽ thấy khách hàng vừa tạo.


Cách 2: Nhập khách hàng từ file Excel


Tại màn hình danh mục khách hàng, Quý khách click click nút Import Excel”.               Màn hình Import danh mục khách hàng hiển thị, Quý khách click “Download file mẫu” theo template chuẩn của hệ thống lưu về máy (Nếu đã có file bỏ qua bước này).Quý khách nhập thông tin khách hàng vào file excel đã tải về máy theo cấu trúc và định dạng như hình bên dưới               Quý khách cũng có thể biết rõ hơn ý nghĩa từng cột xem mô tả tại sheet “2_Mota_DuLieuMau”               Sau khi nhập danh mục khách hang vào file excel hoàn tất, để import file Excel vào hệ thống, tại màn hình Import danh mục Khách hàng từ file Excel Quý khách click “Chọn tệp” => Hiện thị hộp thoại, chọn file Excel danh mục khách hang => click “Open” đề bắt đầu import dữ liệu khách hàng vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”Nhấn nút “OK” đ lưu thông tin khách hàng vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents