Hàng hóa, dịch vụ

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Hướng dẫn khai báo danh sách hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Vào menu Danh mục => Danh mục sản phẩm


ớc 2:  Thêm sản phẩm, Quý khách thực hiện theo 2 cách như sau:


Cách 1: Nhập liệu trực tiếp thông tin từng sản phẩm


Tại màn hình danh mục sản phẩm, Quý khách click click nút “Thêm SP” để thêm Sản phẩm, Dịch vụ.Màn hình Thêm/sửa Sản phẩm hiển thị, Quý khách nhập thông tin sản phẩm:
Lưu sản phẩm thành công, đóng màn hình thêm sản phẩm và quay lại màn hình danh mục sản phẩm sẽ thấy sản phẩm vừa tạo.


Cách 2: Nhập sản phẩm/dịch vụ từ file Excel


Tại màn hình danh mục sản phẩm, Quý khách click click nút Import Excel”.                       Màn hình Import danh mục sản phẩm hiển thị, Quý khách click “Download file mẫu” theo template chuẩn của hệ thống lưu về máy (Nếu đã có file bỏ qua bước này).


Quý khách nhập thông tin sản phẩm/dịch vụ vào file excel đã tải về máy theo cấu trúc và định dạng như hình bên dưới                       Quý khách cũng có thể biết rõ hơn ý nghĩa từng cột xem mô tả tại sheet “2_Mota_DuLieuMau”                       Sau khi nhập danh mục sản phẩm/dịch vụ vào file excel hoàn tất, để import file Excel vào hệ thống, tại màn hình Import danh mục sản phẩm Quý khách click “Chọn tệp” => Hiện thị hộp thoại, chọn file Excel danh mục sản phẩm => click “Open” đề bắt đầu import dữ liệu sản phẩm vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”Nhấn nút “OK” để lưu thông tin sản phẩm từ file excel vào hệ thống, ngược lại nhấn “Cancel”.
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator