Đăng nhập vào website

Parent Previous Next

1. Nội dung

       

       Hướng dẫn cách đăng nhập vào website để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Truy cập link website http://wininvoice.vn/,  Quý khách nhấn nút Đăng nhập” ở góc phải màn hình.
ớc 2: Màn hình Đăng nhập hiển thị, Quý khách nhập tài khoản và mật khẩu và click Đăng nhập” để login vào website quản lý hóa đơn của Quý khách.
ớc 3: Đăng nhập website thành công, hệ thống hiển thị màn hình chính với đy đủ tính năng để quý khách thực hiện quản lý hóa đơn.


CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator