Người mua ký điện tử biên bản

Parent Previous Next

1. Nội dung


       Cho phép người mua tra cứu và ký biên bản người bán lập.


2. Các bước thực hiện


       ớc 1: Mở email công ty lập biên bản đã gửi qua email cho Quý khách để lấy thông tin tra cứu biên bảnớc 2: Người mua truy cập link, nhập mã tra cứu biên bản tại màn hình như hình sau:


Trong đó các điều kiện tìm kiếm gồm:Hiển thị danh sách biên bản, click xem biên bản để xem chi tiết biên bản hoặc nhấn nút tải biên bản về máy.
ớc 3: Tải App ký  tại linkớc 4: Thực hiện ký biên bản: Tại biên bản cần ký điện tử nhấn nút Ký biên bản.


Lưu ý (*): Quý khách nhớ cắm chữ ký số vào máy đ ký được biên bảnHiển thị hộp thoại Mở ký số, nhấn nút “Mở ký số”, ngược lại nhấn “Hủy”Hiển thị hộp thoại Xác nhận PIN, nhập mã PIN nhấn nút “Đăng nhập”, ngược lại nhấn “Hủy bỏ”Màn hình sau khi ký thành công
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease