Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Next

1. Nội dung

       

       Hướng dẫn các bước đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.


2. Các bước thực hiện


ớc 1: Doanh nghiệp chọn nơi cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử


ớc 2: Nhà cung cấp hóa đơn điện tử thiết kế mẫu hóa đơn theo mẫu Doanh nghiệp đã chọn


ớc 3: Doanh nghiệp tạo quyết định sử dụng hóa đơn điện tử


ớc 4 + 5: Nộp mẫu hóa đơn, quyết định, thông báo phát hành với Cơ quan Thuế
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM  VÀ CHÚC QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator